Описание

Domeniul de folosire: pentru a preveni pătrunderea de umezeală, a prafului și altor murdării între pantele acoperişului. Se instalează pe marginea superioară a acoperişului.