Описание

Domeniul de folosire: are funcţie decorativă. Se instalează pe streaşinele acoperişului.